Formiddagsmøte

Bob Dylan - verdig vinner av Nobels litteraturpris?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

 

Foredrag ved Reidar Aasgaard

Bob Dylan (1941--) har vært aktiv som artist og forfatter i snart seks tiår. Hans liv er preget av mange omskiftninger og opp- og nedturer og kan på ulike måter ses som et speil av de kulturelle endringene som har skjedd i vår tid. Samtidig øser Dylan som kunstner av dype litterære og musikalske røtter i europeisk og amerikansk historie. 

Til atskillige kritiske røster og manges jubel -- men alles overraskelse -- ble han tildelt Nobels litteraturpris for 2016. Bob Dylan er helt klart blitt et populærkulturelt ikon. Men fortjener han egentlig litteraturprisen?

Gjennom noen utvalgte «låter» vil foredraget gi en presentasjon av karakteristiske trekk i Bob Dylans univers, hans «sangverden», og peke på noen av temaene som står sentralt i hans virksomhet som kunstner. Vekten vil særlig ligge på de senere -- og nok mindre kjente -- fasene i kunstnerlivet hans.

 

Reidar Aasgaard er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo og har vært ansvarlig for tre forelesningsrekker om Dylan som «tradisjonstolk og kulturspeil». Han er også redaktør av boka «Bob Dylan: mannen, myten og musikken» (Dreyer 2011, sammen med Kvalvaag og Botvar).