En språklig tidsreise til Afghanistan for 1000 år siden

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag

Nicholas Sims-Williams, professor i iransk og sentralasiatiske studier ved University of London, School of Oriental and African Studies, holder Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag på Det Norske Videnskaps-Akademi 7. mars. Han skal snakke om hvordan man kan tyde skrifter skrevet på Bactrian, et språk som ble brukt i Afghanistan for over tusen år siden.

Bilde
Akademiforelesningen 2017

Bactrian var administrasjonsspråk i det før-islamske Afghanistan, men det har ikke vært i bruk på over tusen år. I mange hundre år var Bactrian bare kjent fra korte inskripsjoner med greske bokstaver på myter og stempler. Men i løpet av det tjuende århundret, spesielt fra 1990-årene og fremover, ble betydelige tekster på Bactria oppdaget. Blant disse var historiske skrifter fra det andre århundre E. C. som er skrevet i en lett leselig monumentalt skrifttype, og senere dokumenter som er skrevet på skinn eller pergament i en lokalt utviklet kursiv skrifttype som knapt er gjenkjennelig som gresk.

I dette foredraget vil professor Nicholas Sims-Williams skissere prosessen med finne meningen med og tolke disse tekstene, med fokus på rollen til filologen i å gi tilgang til innholdet i tekstene og dermed gjøre det mulig for historikeren å rekonstruere mange sider ved historien i regionen i løpet av første årtusen av vår tidsregning.

Biografi

Nicholas Sims-Williams studerte iranske språk, sanskrit og syrisk ved Cambridge.  Han tok doktorgraden på en avhandling om Sogdian-manuskriptet, en samling av kristne tekster oversatt fra syrisk. I 1976 ble han ansatt ved School of Oriental and African Studies (SOAS), hvor han i 2004 ble professor i iranske og sentralasiatiske studier og professor emeritus i 2015. Hans forskning fokuserer på Bactrian, Sogdian og andre iranske språk i Afghanistan og Sentral-Asia. Nicholas Sims-Williams interesserer seg både for språkene i seg selv, med sine indoeuropeiske røtter og sentralasiatiske forankring, og den stimulerende blandingen av språk, kulturer og religioner.