Fellessymposium med NTVA

Forutsetninger for en forskningsbasert politikk

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

 

28. mars inviterer Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi  til symposium i DNVAs hus i Drammensveien 78.
DNVA og NTVA ønsker i sitt felles symposium å belyse forutsetningene for at forskning skal gi grunnlaget for en rasjonell og fremtidsrettet politikk i de sentrale politiske forvaltningsorganer. Dette er viktige spørsmål for Norges to største vitenskapsakademier.

Bilde
Akademiets hus

Det er flere forhold som har gitt grunnlag for valg av tema:

-Vi lever i en tid hvor faglighet og vitenskapelighet stadig oftere møtes med skepsis i deler av opinionen. Det blir regelmessig referert til "alternative fakta" uten at disse virker særlig tillitsvekkende.
-Fra partiet Høyre har det kommet forslag om et "Vitenskapsråd". I Norge har vi - kanskje på grunn av sektorprinsippet - ikke noen samlet ordning for "science advice" overfor regjering og viktige beslutningstagere i departementene. Mange land har det. Dette er etter vår oppfatning en viktig debatt.
-EU-kommisjonen har nylig opprettet en Science Advice Mechanism (SAM), se https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm som det stilles store forventninger til. Lederen av sekretariatet, Johannes Klumpers, vil fortelle om hvordan dette fungerer.
-Fem europeiske akademisammenslutninger har gått sammen i det såkalte SAPEA-prosjektet for sammen å spille inn viktig faktagrunnlag til SAM på vegne av 100 akademier.

Kan en Science Advice Mechanism være aktuelt på nasjonalt nivå i Norge?
                                             
Vi gjør oppmerksom på at alle deltagere må ha inntatt sine plasser senest kl 1445.

Antrekk: Mørk dress

Program

Kl 15:00   Åpning ved preses i DNVA og møteleder, Ole Mathias Sejersted

Kl 15:05   Professor Øyvind Østerud, Institutt for statsvitenskap, UiO

               "Hva er barrierene for forskningsbasert politikk?"

KL 15:25  Adm. dir. John-Arne Røttingen, Norges Forskningsråd

               "Forskning for politikk, og politikk for forskning"

Kl 15:45   Styreleder Siri Hatlen, teknologirådet

               "Kunnskapsbasert rådgivning om politikkutforming"

Kl 16:05   Kaffepause

Kl 16:35   Direktør Johannes Klumpers, EUs sekretariat for SAM

               "The Scientific advice Mechanism in EU. Experiences so far."

Kl 16:55   Stortingsrepresentant Kristin Vinje, Høyre

               "Hvorfor vil vi ha et vitenskapsråd i Norge?"

Kl 17:15   Stortingsrepresentant Marianne Aasen, Arbeiderpartiet

               "Hvordan sikre mest mulig kunnskapsbaserte beslutninger?"

Kl 17:35   Panelsamtale

Kl 18:15   Avslutning ved professor Torbjørn Digernes, president i NTVA

Kl 19:00   Middag