Formiddagsmøte

George Orwell og teorien om det totalitære samfunn

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

 

Foredrag ved Bernt Hagtvet

George Orwell (1904-1949), ofte kalt den største engelske essayist siden Swift, har fått en underlig skjebne. Hans klassiker om kampene i Barcelona mellom kommunister, trotskister og anarkister ("Hommage to Catalonia", 1937) er blitt et lærestykke i studiet av propagandaens evne til å forvri virkeligheten. Hans "1984" og hans "Kamerat Napoleon/Animal Farm" er blitt klassikere for å forstå totalitære regimer. Mitt foredrag faller naturlig i to deler: Jeg vil først drøfte Orwells analyser av diktaturets undertrykkelsesformer og undergraving av språket (hans modell er stalinismen), dernest Orwells relevans og betydning i dag lys av moderne teknologi (facebook, mv).

 

Bernt Hagtvet er en norsk statsviter, skribent og debattant. Hagtvet er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er ekspert på ekstreme politiske bevegelser, demokrati- og menneskerettsstudier samt folkemordsstudier. Han har blitt beskrevet som «Norges fremste ekspert på totalitære regimer og tankegods i det 20. århundret