«March for Science» i Norge 22. april

22. april organiseres det "March for Science" i Norge og i mange andre land. Motto for arrangementene er "Science not Silence".  Formålet er å vise forskningens rolle i samfunnet og  hvor viktig kvalitetssikret kunnskap er for utforming av politikk. Det Norske Videnskaps-Akademi  (DNVA) støtter denne manifestasjonen for uavhengig forskning og uredd forskningskommunikasjon.

DNVA oppfordrer alle medlemmer til å delta i togene. DNVA støtter arrangementene sammen med Akademiet for yngre forskere. Til nå har vi registrert at det er tog i Bergen, Tromsø, Bodø, Trondheim, Stavanger og i Oslo. I Oslo går toget fra Rådhusplassen til Stortinget.

Mer om det som skjer i Norge 22.april: http://marchforsciencenorway.com/