Stefi og Lars Fylkesakers stiftelses pris for fremragende forskning

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi vedtok på sitt styremøte 28. februar 2017 å tildele Fylkesakerprisen til Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio ved Universitetet i Bergen. De mottar prisen " for sin forskning innen sosialantropologien."

Bilde
Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio ved Universitetet i Bergen
Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio ved Universitetet i Bergen

I priskomiteens begrunnelse heter det bl.a.: Deres empiriske studier i Vanuatu i Melanesia har bidratt til en ny forståelse av religiøs endring, kjønn og politiske konflikter i Stillehavsområdet og har på en original måte revitalisert klassiske analytiske begrep.

Selv om de i en årrekke har foretatt feltarbeid sammen på Vanuatu har de konsentrert seg om ulike temaer. Eriksens interesser har omfattet spørsmål kjønn og utviklingen av kristendom i området mens Rio tar tak i mer grunnleggende filosofiske spørsmål som omfatter person, agens og virkelighet. Det betyr at deres forsking utfyller hverandre mer enn overlapper. 

Bilde
Dette bildet er fra feltarbeidet i 2014. Vi har med våre tre døtre, Anna, Oline og Ingrid, som alle hjelper til med matlaging. Her sitter vi sammen med et par av kvinnene i vår lokale familie (Rose og Linda).Copyright: Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio
Dette bildet er fra feltarbeidet i 2014. Vi har med våre tre døtre, Anna, Oline og Ingrid, som alle hjelper til med matlaging. Her sitter vi sammen med et par av kvinnene i vår lokale familie (Rose og Linda). Copyright: Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio

Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio er begge professorer ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Professor Annelin Eriksen er født i 1972, hun tok doktorgraden ved Universitetet i Bergen i 2005 og ble professor på samme sted i 2011. Professor Knut Mikjel Rio er født i 1970, han tok doktorgraden ved Universitetet i Bergen i 2003 og ble professor der i 2009. Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio er gift og har 3 barn.

De har vært på flere feltarbeid sammen og utgitt flere bøker og andre publikasjoner.

Annelin Eriksen: Forskningsmessig har hovedtema de siste årene vært religiøs endring og kjønn knyttet til empiriske studier i Vanuatu, Melanesia. Dette studiet har to etnografiske kontekster: øyen Ambrym i det nordlige Vanuatu og hovedstaden Port Vila på øyen Efate. Det Ambrym-baserte studiet analyserer sosiale og kulturelle konsekvenser av misjonsvirksomhet, med hovedfokus på den Presbyterianske misjon. Studiet i Port Vila er knyttet til de nye karismatiske kristne bevegelsene.

Knut Mikjel Rio: Han har gjennomført en langsiktig feltarbeid i Vanuatu i det vestlige Stillehavet, og forskningstemaer knyttet til ideer om sosial ontologi, produksjon og seremonielle og forholdet mellom pengeøkonomi og trolldom i Vanuatu.

Bilde
Bilde fra seremonien ved Chief Tofor sin begravelseCopyright: Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio
Bilde fra seremonien ved Chief Tofor sin begravelse. Copyright: Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio

 

***

Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse har opprettet en pris for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskapelige forskning. Det Norske Videnskaps-Akademi har forvaltningsansvaret for prisen. Akademiet har nedsatt en priskomite med medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark.

Prisen består av et diplom og 250 000 kroner. Prisen deles ut på årsmøtet i Det Norske Videnskaps-Akademi onsdag 3. mai 2017

***

For mer informasjon om prisen og prisvinner kontakt komiteens leder professor Jan Terje Faarlund på telefon 22 85 69 49, mobil 47 82 80 01 eller e-post: j.t.faarlund@iln.uio.no