Formiddagsmøte

Transcenderende teknologier er her og kan ikke stoppes

For medlemmer
Akademiet, Drammensveien 78

 

Foredrag ved Ole Martin Moen

I de olympiske lekene i 2016 løp paralympics-deltakerne raskere enn de vanlige deltakerne. Hva kan teknologi gjøre for, og med, oss mennesker over de neste tiårene? I dette foredraget gjør jeg rede for en del "transcenderende teknologier"; dyptgripende teknologier som kan endre forutsetningene for hva det vil si å være et menneske. Jeg tar til orde for at slike teknologier har potensiale til å være et svært stort gode. Jeg tar deretter til orde for at slike teknologier vil komme, enten vi ønsker dem eller ikke. Gitt at dette er riktig, gir det lite mening å diskutere hvorvidt vi er for eller imot transcenderende teknologier. I stedet bør vi diskutere hvordan transcenderende teknologier kan frembringes på en mest mulig trygg og human måte.

Ole Martin Moen er en norsk filosof og tidligere lokalpolitiker. Han forsker på etikk og er postdoktor ved Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling ved Universitetet i Oslo.