Formiddagsmøte

Hva er religion?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Knut Melvær

De fleste av oss vil ha noen umiddelbare assosiasjoner til hva religion er. I den offentlige diskursen figurerer også religion og religioner som størrelser med en virkning i verden. Men hva er egentlig religion? Det som på overflaten virker som et trivielt spørsmål viser seg fort å være komplekst når man først begynner å dykke ned i det. Allerede i 1912 kunne religionspsykologen James Leuba liste over femti religionsdefinisjoner i sin Psychological Study of Religions. Siden har problemet med å definere religion vært en sentral del av religionsvitenskapen. I dette foredraget vil jeg se nærmere på forskjellige utfordringer i å definere religion, hvilke implikasjoner religionsdefinisjoner har, og foreslå noen strategier for hvordan man skal tilnærme seg religion på en mer nyansert og refleksiv måte.

Knut Melvær er ph.d. student ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen. Han har vært fast bidragsyter til spalter om religionsforskning i Morgenbladet og Klassekampen.