Skal sentralbanker styres?

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Fellesseminar mellom Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi

Visesentralbanksjef, Jon Nicolaysen: Skal sentralbanker styres?