Akademiets Årsmøte 2017

For inviterte
Grand Hotel, Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

 

 
Bilde

 

PROGRAM

Forskningspolitisk innledning ved preses Ole M. Sejersted

Overrekkelse av diplomer til nye medlemmer

Kunstnerisk innslag ved Tri de Janeiro

Bilde
Trio de Janeiro
Trio de Janeiro

Utdeling av Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning, Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere, Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris og Fylkesakerprisen

Foredrag ved Sir Paul Maxime Nurse ved Francis Crick Institute. Paul Nurse er tidligere president i Royal Society og Nobelsprisvinner i medisin og fysiologi i 2001: Making Science Work

Middag med festtale og takketaler

 

Bilde
Sir Paul Nurse. Foto: Fiona Hansen/AP Images
Sir Paul Nurse. Foto: Fiona Hansen/AP Images
Bilde
Nina Kristiansen. Foto:Sturlason