Formiddagsmøte

Med Trump ved roret; hvor går Russland?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Julie Wilhelmsen

I løpet av de siste ti årene har Russland gradvis vendt seg bort fra Vesten. Denne avvisningen har kommet til uttrykk i heftig kritikk av NATO-utvidelser og  vestlig 'regimeendringspolitikk' etterfulgt av modernisering, oppbygning og ikke minst bruk av militærmakt fra russisk side. Den har også kommet til uttrykk gjennom russiske lederes mobilisering rundt en egen eurasisk sivilisasjon  - fremstilt som et motstykke til den hyper-liberale vestlige sivilisasjonen. Kan valget av Trump, hans uttalte kritikk av det liberale hegemoniet i Vesten og varsel om å knytte nye bånd til Russland frembringe en ny vestvending i russisk politikk? Eller er Russlands avvisning av Vesten så fundamental at taktisk samarbeid på enkelte nye saker er det eneste man kan forvente?

Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier.