Akademiet for yngre forskere søker nye medlemmer

Akademiet for Yngre Forskere åpnet 1. juni inntaksprosessen for nye medlemmer. Fristen for å søke medlemskap er 30. juni og unge forskere fra alle fagfelt fra hele landet oppfordres til å søke. Fra før har akademiet 20 medlemmer.

Om medlemskapet
Akademiet for yngre forskere er åpent for forskere fra alle fagområder i hele Norge. Søkere må ha betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk utviklingsarbeid å vise til samt ha markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt; være interessert i og ha mulighet til aktivt å delta i akademiets virke og ikke fyller mer enn 38 år i opptaksåret. Medlemmer fra alle nasjoner som arbeider i norske forskningsmiljø er velkomne til å søke, men det er en forutsetning at medlemmer behersker norsk. Medlemskap oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av intervju og varer i fire år. På sikt skal akademiet inkludere 40 yngre forskere som arbeider i Norge og kan ha inntil 10 internasjonale medlemmer som arbeider i utlandet, men som har tilhørighet til et norsk forskningsmiljø.

Søknadsskjemaet finnes på Akademiet for yngre forskere sine nettsider

Bilde
AYF`s medlemmer samlet på Det Norske Videnskaps-Akademi.
AYF`s medlemmer samlet på Det Norske Videnskaps-Akademi.

Om Akademiet
Akademiet for yngre forskere ble stiftet i 2015. Organisasjonen er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena.

Det Norske Videnskaps-Akademi tok formelt initiativ til å opprette et ungt akademi i Norge 2013 og fikk støtte av Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettet for 2014. Prosjektet kom ordentlig i gang senhøsten 2014 da prosjektleder var på plass. En arbeidsgruppe bestående av yngre forskere fra universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim utviklet utkast til vedtekter vinteren 2015 før den første søknadsprosessen åpnet våren 2015. Nærmere 160 yngre forskere søkte om medlemskap og høsten 2015 ble de første 20 medlemmer tatt opp.