Fake News and Alternative Facts

Det Norske Videnskaps-Akademi har valgt temaet "Fake News and Alternative Facts" til årets Akademisymposium i humaniora og samfunnsfag.

Bilde
Obligatorisk!

Økt tilgang til informasjonsteknologi sammen med kunnskap om meningsdannelse og mediebruk har gjort det enklere å lage og formidle falske nyheter. Årets valgkamp i Norge er ikke unntatt fra beskyldninger om falske nyheter. I USA og i Norge har nynazister demonstrert under parolen ytringsfrihet, og politiske ledere slår seg på brystet som de eneste sannhetsformidlerne. På samme tid er journalister blitt utpekt som fiender av staten. 

Fremveksten av populisme, kunnskapsmotstand og alternative fakta er en trussel mot samfunnet. Det skaper en usikkerhet rundt demokratiske prosesser, spesielt fordi vi i dag ser at politikere noen ganger ser bort fra velbegrunnede fakta. 

Noen av de beste utenlandske forskerne på området møter våre nasjonale forskere under årets tverrfaglige Akademisymposium

For mer informasjon følg lenken