Norske stipendiater på toppmøte med IBM Research i Zürich

30 stipendiater og post-doktorer fra UiB, NTNU og UiO på drømmedag med IBM Research i Zürich.

 

Bilde
Nanopionerene og Kavliprisvinnerne Gerd Binnig og Christoph Gerber i samtale med forskningsjournalist Olivier Dessibourg i Zürich.
Nanopionerene og Kavliprisvinnerne Gerd Binnig og Christoph Gerber i samtale med forskningsjournalist Olivier Dessibourg i Zürich.

For over 30 år siden utviklet Gerd Binnig, Christoph Gerber og Calvin Quate et instrument som gjør det mulig å se enheter som er mindre enn en nanometer, elektronmikroskopet. Kavli-prisvinnerne fra 2016 ble hedret med et symposium 25. september i Zürich hos IBM Research og Swiss Re Center for Global Dialogue.

Fra Norge deltok 30 stipendiater og post-doktorer fra tre universiteter. De fikk spesialomvisning på tre av laboratoriene til IBM, og gode muligheter til å knytte kontakter med de fremste av forskerne til IBM Research.

Kavli-prisene går til forskere som bidrar med banebrytende vitenskapelige gjennombrudd. Prisene deles ut annethvert år i astrofysikk, nanoteknologi og nevrovitenskap. Vinnerne velges av uavhengige komiteer, og nominasjonene for 2018 går frem til 1. desember 2017. Kavli-prisene er et partnerskap mellom Det Norske Videnskaps-Akademi, Kavli-stiftelsen (USA) og Kunnskapsdepartementet.