Fridtjof Nansens fødselsdag

En dag i oktober

Tirsdag 10. oktober arrangeres The Nansen Neuroscience Lectures og Nansen minneforelesning i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Bilde
Obligatorisk!