Fagsymposium

Grønn helse i byen

Deltakeravgift
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

I byer som Oslo vil befolkningen øke, og det er behov for kompakt bosetning - blant annet for å redusere utslipp av klimagasser. Samtidig er det økende interesse for å ivareta og utvikle grønne områder og aktiviteter i byer. I dette fagsymposiet tar vi for oss koblingen mellom grønne omgivelser, matproduksjon og helse. 

 

Bilde
Obligatorisk!

I første del av symposiet vil vi høre om at grønne omgivelser fremmer folkehelse og trivsel, og om at grønne perspektiver inngår i byutvikling. I den andre delen vil vi høre om det å produsere mat i by. Er dette en god og rasjonell kilde til matproduksjon? Hvilke kunnskaper finnes på området, og hva kan vi eventuelt lære av hva andre har gjort?

Fagsymposium arrangert av Komite for geomedisin - mat, miljø, helse. 

Program

08:30-09:30 Registrering - kaffe/te

09:30-09:40 Komiteens leder, Aksel Bernhoft ønsker velkommen

Del 1: Grønne omgivelser og folkehelse. Ordstyrer: senioringeniør Espen Govasmark.

9:40:10:05 Hvordan få kunnskap om sammenhenger mellom bymiljø og helse? Geir Aamodt, professor NMBU.

10:05-10:30 Bymiljø og helse. Fakta eller fortellinger? Fra Snow til Skrabanek. Per Nafstad, professor UiO.

10:30-10:45 Grønne omgivelser og mental helse - resultater fra en norsk undersøkelse. Katrine Skalleberg, folkehelsekoordinator Nes kommune.

10:45-11:10 Urbant friluftsliv og folkehelse. Helena Nord, førsteamanuensis NMBU.

11:10-11:25 Beinstrekk

11:25-11:50 Byutvikling som helsepolitikk. Peter Butenschøn, arkitekt og byplanrådgiver.

11:50-12:15 Grønn byutvikling - fra stort til smått. Ellen de Vibe, direktør Plan og bygningsetaten, Oslo kommune.

12:20-13:10 Lunsj

Del 2: Skal vi ta i bruk byen til produksjon av mat? Ordstyrer: professor Bal Ram Singh.

13:15-13:40 Nasjonale og internasjonale eksempler på urbant landbruk. Anna Marie Nicolaysen, forsker NMBU.

13:40-14:05 Prinsippene for permakultur - teori eller praksis? Marianne Leisner, leder for Gartneriet på Bygdø Kongsgård.

14:05-14:30 Er urbane jordressurser egnet for matproduksjon? Erik Joner, seniorforsker NIBIO.

14:30-14:50 Beinstrekk, kaffe/te

14:50-15:30 Flerårige grønnsaker: attraktiv og klimavennlig matproduksjon for byer. Stephen Barstow, matplanteekspert, Malvik. 

15:30-15:45 Risikofaktorer ved urbant landbruk. Aksel Bernhoft, seniorforsker Veterinærinstituttet. 

15:45-16:10 Urban landbruksentusiasme. Andreas Capjon, bybonde på Losæter i Oslo.

16:10-16:15 Avslutning - professor Geir Aamodt.

 

Deltakeravgiften er kr 450,- og betales ved påmelding på nettsiden: https://www.deltager.no/geomedisin2017

Spørsmål om påmelding kan rettes til komiteens sekretær Geir Aamodt: geir.aamodt@nmbu.no