Formiddagsmøte

Hvorfor Snøhetta forandrer Norge

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammneveien 78, Oslo

Over de siste 30 årene har Snøhetta markert seg som et av verdens ledende arkitektur- og designkontorer. Kjetil Trædal Thorsen kommer til Akademiet for å snakke om "Hvorfor Snøhetta forandrer Norge".

Det som begynte med håndfull ivrige sjeler med en visjon om at arkitektur og landskap skulle sees på som en helhet, har i dag utviklet seg til et globalt firma med 180 ansatte fra 30 ulike nasjonaliteter fordelt på seks kontorer rundt om i verden. Med prosjekter som Biblioteket i Alexandria, Operaen i Oslo, redesign av Times Square i New York, og med en fot inne i utformingen av Norges nye pengesedler, er Snøhetta med på å sette Norge på kartet internasjonalt innenfor arkitektur, landskap, interiør og design. 

Kjetil Trædal Thorsen er arkitekt og professor ved Universität Innsbruck, kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden «for hans innsats for arkitekturen» og æresdoktor ved NTNU.