Formiddagsmøte

Luksusliv på 1500-tallet i Danmark-Norge

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammneveien 78, Oslo

Karen Arup Seip: "Luksusliv på 1500-tallet i Danmark-Norge"

I løpet av 1500-tallet ble det i Danmark og Norge utstedt mange nye lover som skulle begrense forbruket av kostbare varer. Lovene satte grenser for hvem som kunne bære hvilke klær, hvor mange det var lov å be til gjestebud, og hva slags gravminner man kunne oppføre. Luksuslovene forteller om hva som ble ansett for luksuriøst og storslagent, og er et godt utgangspunkt for å drøfte hvordan forbruk kan være en identitetsmarkør i forhold til sosial status og avsløre aktørers sosiale ambisjoner. Med utgangspunkt i de begrensninger som tidens luksuslover satte for et standsmessig forbruk tar foredraget for seg forbruket hos adelen, en av tidens mest kjøpekraftige stender.

Karen Arup  Seip er forskningsbibliotekar i Seksjon for privatarkiv ved Nasjonalbiblioteket