Skogens karbonopptak - Jordas «naturlige» buffer for klimaendringer

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78
Bilde
Skog

CO2-opptak av planter som vokser og dør er en del av naturens store CO2-kretsløp. Mellom 700 og 800 gigatonn CO2 utveksles mellom jord/hav og atmosfære hvert år. Hvis man kunne øke opptaket i jord og hav bare en prosent eller to, uten å øke retur-utslippet til atmosfæren tilsvarende, ville man kunne bidra signifikant til å bremse CO2-økningen i atmosfæren (netto menneskeskapte CO2-utslipp er pt ca. 40 gigatonn per år).
Man kan for eksempel tenke seg å plante trærne tettere, noe som ville gitt et ekstraopptak av CO2 som varer til trærne dør, dvs. 20-100 år. Kanskje det er nettopp en slik forsinkelse som skal til? Men skogbruk kan føre til utilsiktede endringer, både i klimasystemet (ved å endre albedo) og i miljøet. Man kan også se for seg å dyrke "den blå skogen", for eksempel dyrke tare i havet.. De fleste tare-arter dør etter en sesong, så driver de av, og mye av taren synker til bunns og sedimenteres. Nyere forskning viser at sedimentering av tare kan være en viktig bidragsyter til netto opptak av CO2 i havet.

Dagens foredragsholdere tar for seg de blå og grønne skoger og ser blant annet på status i klimaregnskapet, forståelse av de biokjemifysiske mekanismene, en vurdering av potensielle dilemma ift lokale miljøødeleggelser samt rolle i de internasjonale klimaforhandlingene.

Møtet er åpent for alle, men krever påmelding.

Program


18:00   Velkommen og bakgrunn for dagens tema
Nils Chr. Stenseth, leder av Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk
18:10  Karbonopptak i blå skoger
Hege Gundersen, Marinbiolog og forsker ved NIVA
18:50  Karbonopptak i grønne skoger
Glen Peters, seniorforsker ved CICERO

19:30  Pause med forfriskninger
19:45  Generell diskusjon
20:00 Slutt