Akademimøte

Akademimøte i Bergen

Åpent
Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen

Minnetale over Ida Clara Blom ved Gro Hagemann
Minnetale over Martin Trygve Mork ved Tor Gammelsrød 

 

Bilde
Obligatorisk!
Professor Vigdis Vandvik

Professor Vigdis Vandvik, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen: Konsekvenser av klimaforandringer: Hva skjer når vegetasjon på fjellet flyttes til et varmere og våtere klima?

Klimaet setter grunnleggende rammer for all variasjon i naturen. Temperatur og nedbør, vær og vind bestemmer hvor forskjellige planter og dyr kan leve, og styrer også de underliggende økologiske og evolusjonære prosessene i naturen. 

 

 

Bilde
Obligatorisk!
Professor Kjersti Fløttum

Professor Kjersti Fløttum, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen: Språkets rolle i klimadebatten. 

Klimaendringer har utviklet seg fra å være i hovedsak et fysisk fenomen til å bli en samfunnsutfordring med sosiale, politiske, kulturelle, etiske og kommunikasjonelle sider. Språkbruken blir dermed en særlig utfordring.  Språk reflekterer og uttrykker fakta, holdninger og adferd, men det påvirker også. Med de mulighetene språk gir til ulike tolkninger, kan det skape nye virkeligheter. Dette var noe av utgangspunktet for det  tverrfaglige LINGCLIM-prosjektet som har undersøkt språkets rolle i klimadebatten.

Språket spiller en avgjørende rolle når klimakunnskap og klimapolitikk skal både formidles og forstås. Ulike aktører har ulike interesser og formidler ulike agendaer. I tillegg til ord, setninger og tekster blir det viktig hvem som sier hva, hvor og når. 

I dette foredraget skal jeg presentere utvalgte resultater fra LINGCLIM-prosjektet om språklige og retoriske virkemidler som tas i bruk og hvordan dette blir forstått og tolket. I tillegg vil jeg nevne noen av årsakene til at vi språkvitere i dette prosjektet valgte å samarbeide tverrfaglig med kollegaer fra klimavitenskap, statsvitenskap og psykologi.

 

Bilde
Obligatorisk!
Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende 2011