Åpent møte arrangert av etikkutvalget og gruppe 3, filosofi og psykologi

Forskningsetikk

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78
Missing medieelement.


Hva gikk galt i Macchiarini-saken?
Første del av møtet er viet Macchiarini-saken ved Karolinska Institutet. Hva gikk galt og hva kan vi lære av den?
Etter varsler om at Macchiarini hadde gjort seg skyldig i forskningsfusk ble professor Bengt Gerdin engasjert som ekstern gransker. Han konkluderte i mai 2015 med forskningsfusk, men KIs ledelse «frikjente» Macchiarini. Først da SVT gjennom flere program belyste saken Macchiarini, måtte ledelsen ved KI gå i 2016. Hvorfor beskyttet ledelsen ved KI så lenge Macchiarini?

Forskningsetiske prinsipper i ulike fag
I andre del av møtet vil vi se på etiske retningslinjer og prinsipper for medforfatterskap og forskningsformidling. Medforfatterskap varierer mellom fagdisipliner. Er det ulike etiske prinsipper for medforfatterskap mellom fagene?

Møteledere er professorene Kirsti Strøm Bull og Bjørn Rishovd Rund. Det vil bli rikelig anledning til diskusjon mellom innleggene.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding. Benytt skjema nederst på siden.

Påmeldingsfrist: 15. november.

 

Program

Kl 16:00-16:05 Åpning ved preses Ole Mathias Sejersted

Kl 16:05-17:45 Macchiarini-saken ved Karolinska Institutet

Professor em. Bengt Gerdin, Uppsala Universitet

Professor Ole Didrik Lærum, Københavns Universitet

Kl 17:45-18:15 Pause med lett servering

Kl 18:15-20:00 Er det forskjellige forskningsetiske prinsipper og retningslinjer som gjelder for ulike fag, for eksempel ved forskningsformidling og medforfatterskap?

Professor Hans Petter Graver: Et rettsvitenskapelig perspektiv

Avd. dir. REK sør-øst, professor Knut Ruyter: Et helseforsknings-perspektiv

Seniorforsker/International Correspondent NEJM Charlotte Haug: Et redaktør-perspektiv

Leder av Granskningsutvalget, professor Ragna Aarli: Konvergens eller fragmentering av vitenskapelig praksis

Professor Olav Gjelsvik: Akademisk frihet og forskningsetikk - og forskning i etikk

 

Møtet arrangeres i samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademis utvalg for forskningsetikk og Gruppe 3, Filosofi og psykologi.  

Ved spørsmål, ta kontakt med Gro Havelin på telefon 22 84 15 00 eller epost gro.havelin@dnva.no