Kvantefysikk - Fra fascinerende naturfenomen til fremtidens teknologi

Kvantefysikk er teorien beskriver naturens minste bestanddeler, og har fascinert mange også utenfor fysikernes rekker. Svært mye av dagens datateknologi baserer seg på forståelsen av kvanteeffekter. Nå forskes det på målrettet utnyttelse av kvanteeffekter for å skape ny teknologi som kan brukes i blant annet kvante- datamaskiner. Torsdag 7. desember er det foredrag i Akademiet ved professor Susanne Viefers, Universitetet i Oslo.

 

Viefers gir blant annet en kort oversikt over kvantefysikkens hovedtrekk og historie, en innføring i topologiske faser som var tema for Nobelprisen i fysikk i 2016, og diskuterer satsingen på drømmen om en kvanteteknologisk framtid.

Les mer her.