Formiddagsmøte

Matros Trosners dagbok 1710-1714. Livet i marinen, til sjøs i Skagerrak og Østersjøen og i hovedstaden København.

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Tor Jørgen Melien og Hilde Sandvik: "Matros Trosners dagbok 1710-1714. Livet i marinen, til sjøs i Skagerrak og Østersjøen og i hovedstaden København"

Matros Trosner levde og virket i den dansk-norske flåten på den tiden vi fikk sjøheltene Iver Huitfeldt og Tordenskiold. Trosner var en uvanlig sjømann. Mens den store nordiske krig pågikk skrev han en enestående dagbok i årene 1710‒1714. Teksten og tegningene er unike, ikke bare for maritimt interesserte, men også for dem som er interessert i kulturelle og samfunnsmessige forhold. Tegningene gir et innblikk i sjøkrigen og livet om bord, fartøyenes utseende, samt seil- og flaggføring. De viser også hendelsene, samfunnet, menneskene og stedene slik de så ut den gangen. I det hele tatt er den høye kvaliteten og de omfangsrike tekstene og tegningene en gåte.

Tor Jørgen Melien fra Institutt for forsvarsstudier er kommandørkaptein /historiker. Professor Hilde Sandvik arbeider ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.