VISTA-dagen

Norsk kontinentalsokkel fram mot 2050

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

De norske havområdene: Verdiskaping og bærekraft - visjoner og kunnskapsbehov

Program

12:00-13:00    Lunsj

13:00-1310     Åpning og innledning ved Ole M. Sejersted, Det Norske Videnskaps-Akademi og Tor Ulleberg, Statoil

13.10-13.50    The big picture. Et historisk blikk på miljøperspektivet til havs. Ved Poul Holm, Professor of environmental history, University of Dublin

13:50-14:10    OEDs syn på havmeldingen/havstrategien i lys av verdiskaping og bærekraft. Ved statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Olje- og energidepartementet

14:10-14:30    Statoil - fornybar energi til havs. Ved Sonja Indrebø, direktør for strategi og innovasjon, Statoil New Energy Solutions

14:30-14:40    Havmeldingene - hvordan passer de inn i et internasjonalt perspektiv. Ved Peter M. Haugan, professor i geofysikk, Universitetet i Bergen

14:40-15:00 Kaffepause 

15:00-15:20 Norske olje- og gassressurser - konkurransekraft i det framtidige energimarkedet. Ved Carl Andreas Holm, Senior partner and managing director, Boston Consulting Group

15:20-15:40 Havets levende ressurser - bærekraft og verdiskaping. Ved Geir Huse, forskningsdirektør for marine økosystem og ressurser, Havforskningsinstituttet

15:40-16:00 Hva er sentrale kunnskapsbehov i grensesnittet mellom nye og gamle næringsinteresser? Ved Fridtjof Unander, divisjonsdirektør for energi, ressurser og miljø, Forskningsrådet

16:00-16:15 Kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål: Kombinert kunnskap for bedre innsikt. Ved Anne Husebekk, rektor for Norges arktiske universitet

16:15-17.00 Paneldebatt med vekt på anvendelsen av kunnskap - science advice - og arenaer for samarbeid

Arne Benjaminsen, Nærings- og fiskeridepartementet

Geir Ove Ystmark, NHO Sjømat

Jan-Gunnar Winther, fagdirektør Norsk Polarinstitutt

Maren Esmark, leder Naturvernforbundet

 

17:30 Tapas