Seminar

Reformasjonen i et tverrfaglig og nordisk komparativt perspektiv

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

I dette seminaret ønsker vi å se nærmere på reformasjonens virkningshistorie i et nordisk komparativt perspektiv. Gjennom korte foredrag spør vi hvordan reformasjonen kom til å prege og endre teologi, sosialomsorg, kultur, arkitektur, undervisning og jus.

 

Bilde
Luther

Det er i år fem hundre år siden Martin Luther publiserte sine teser mot avlaten. Dette ble innledningen på en reform med konsekvenser for kirke, skole, universitet, jus og politikk. I Norden utviklet det seg varianter av lutherske statsmodeller med et fellestrekk i en sterk stat understøttet av en statsreligion. Det la til rette både for stram sensur og sosial kontroll, samtidig som det i de teologiske brytninger fantes sporer til en ny og mer moderne individforståelse. Reformasjonen har ofte blitt fremstilt som et brudd med katolsk mellomalder, men på mange områder var kontinuitet og reforhandling av tradisjon vel så fremtredende. Forholdet mellom brudd og kontinuitet fikk også ulike uttrykk i forskjellige nordiske land og landsdeler.

Seminaret er åpent for alle, men krever påmelding. Benytt skjema nederst på siden. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Gro Havelin på telefon 22 84 15 00 eller mail gro.havelin@dnva.no

Påmeldingsfrist: 2. november. 

 

Program

0830-0900: Kaffe og registrering

0900-0915: Velkommen ved Arne Bugge Amundsen og Aud V. Tønnessen

0915-1015: Del 1

Tarald Rasmussen: Avlat -- en innledning til den lutherske reformasjon

Aud V. Tønnessen: Reformasjonens sosiale arv

1015-1030 Spørsmål og svar

1030-1045: Pause

1045-1215: Del 2

Henrik von Achen: Reformasjonsårhundret og en visuell kultur i endring

Margunn Sandal: Kirkebyggene etter reformasjonen

Arne Bugge Amundsen: Reformasjonens kulturlandskap

1215-1230 Spørsmål og svar

1230-1315: Lunsj

1315-11415: Del 3

Sigrun Høgetveit Berg: Nordnorsk utakt? Den lange reformasjonen på Nordkalotten

Martin Berntson: Reformationen -- det östnordiska perspektivet

1415-1430 Spørsmål og svar

1430-1445: Kaffe

1445-1615: Del 4

Nina Koefoed: Husholdets socio-emotionelle forpligtelser i katekismus, lovgivning og praksis

Jørn Ø. Sunde: Gud i retorikken og djevelen i dei juridiske detaljane

Olaf Aagedal: Reformasjonsfeiring som minnepolitikk

1615-1700: Spørsmål og svar. Oppsummerende samtale

1700-1800: Vin og mingling

 

Foredragsholdere:

Henrik von Achen: dr. art., direktør ved Universitetsmuseet i Bergen.

Arne Bugge Amundsen: dr. philos., professor i kulturhistorie. Dekan ved Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo siden 2015.

Sigrun Høgetveit Berg: PhD og førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT/Norges arktiske Universitet.

Martin Berntson: PhD og universitetslektor i religionsvitenskap ved Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion ved Gøteborgs Universitet.

Nina Koefoed: PhD og lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Århus Universitet.

Tarald Rasmussen: dr. theol., professor i allmenn kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Margunn Sandal: Phd og sokneprest i Frogner kirke i Oslo.

Jørn Ø. Sunde: professor dr. Juris ved Juridisk Fakultet, Universitetet i Bergen, Forskingsleiar ved Museet Baroniet Rosendal, og leiar Landslovsprosjektet 2014-2024.

Aud V. Tønnessen: dr.theol., professor i norsk kirkehistorie. Dekan ved Det teologiske fakultet, UiO.

Olaf Aagedal: dr. philos., forskar I ved Kifo Institt for kirke, religions -- og livssynsforskning.