Fagsymposium

Vann - natur, kultur og politikk

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Opptak av fagsymposiet på Morgenbladets portal. 

Bilde
Vann

Alt liv på jorden avhenger av jevn tilgang til vann. Vann har egenskaper vi trenger, og hele 60 % av menneskekroppen består av vann. I religion og filosofi så vel som i kunst er vann en viktig metafor, og kampen om vannressursene har vært og er en kilde til konflikt.
Knapphet på rent vann er den største risikofaktoren for verdens befolkning. I 2050 vil det være ti milliarder mennesker på jorden, og befolkningsveksten øker presset på vannressursene. Samtidig fører klimaendringene til at havet blir varmere og surere, noe som har store konsekvenser for både naturen og menneskers liv.

Med utgangspunkt i et bredt spekter av problemstillinger inviterer Det Norske Videnskaps-Akademi til tverrfaglig populærvitenskapelig seminar om vann, med fremragende foredragsholdere og forskere. Arrangør er professor Einar Uggerud, og programleder for seminaret er Marina Tofting.

Seminaret er åpent for alle, men krever påmelding.  

Benytt skjema nederst på siden.

Pris: kr 200, inkludert lunsj og pauseservering. Beløpet betales inn på konto nummer 1600 47 21 288. Merk betalingen "Vannseminar".

For studenter: Gratis.

Ved spørsmål, eller dersom du har allergier/diettrestriksjoner du ønsker vi skal ta hensyn til, ta kontakt med Gro Havelin på telefon 22 84 15 00 eller mail gro.havelin@dnva.no

 

Program

09:30 Vann og kaffe

10:00 Åpning ved Ole M. Sejested, Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi

10:05 Innledning ved Einar Uggerud, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

10:15 Vannsymbolikk i det gamle Midtøsten
Jens E. Braarvig, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

10:50 Om å fortolke historien i et vannperspektiv
Terje Tvedt, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen og Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

11:25 Spørsmål og diskusjon

11:35 Vanningspause (med kaffe)

11:50 Vann og konflikter fra et folkerettslig perspektiv
Julie Gjørtz Howden, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

12:25 Hydrosfæren og klimatiske forhold
Lena Merete Tallaksen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

13:00 Spørsmål og diskusjon

13:10 Lunsj

14:00 Indre bølger som næringspumpe i havet
John Grue, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

14:35 Vann, liv og evolusjon
Dag Olav Hessen, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

15:10 Vanntransport og væskebalanse i kroppen
Erlend A. Nagelhus, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

15:45 Spørsmål og diskusjon

15:55 Vanningspause (med kaffe og kringle)

16:10 Vannets enestående egenskaper
Anja Røyne, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

16:45 Vann som motiv og symbol i norsk billedkunst
Frithjof Bringager, tidl. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

17:20 Spørsmål og diskusjon

17:30 Paneldebatt: Hvordan ruster vi oss mot store mengder nedbør? Tar vi ansvar?
Lars Andreas Lunde, Statssekretær i Klima- og miljødepartementet 
Lars Hem, Professor på NMBU og leder for Vannforeningen
Anne Britt Leifseth, Direktør for Skred- og vassdragsavdelingen NVE Oddbjørn Bruland, Professor på NTNU 

18:15 Slutt