Vann - natur, kultur og politikk - se foredragene

Nå kan du se alle foredragene fra vannseminaret tidligere i høst. Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker alle en god jul med disse filmene.

Alt liv på jorden avhenger av jevn tilgang til vann. Vann har egenskaper vi trenger, og hele 60 % av menneskekroppen består av vann. I religion og filosofi så vel som i kunst er vann en viktig metafor, og kampen om vannressursene har vært og er en kilde til konflikt.
Knapphet på rent vann er den største risikofaktoren for verdens befolkning. I 2050 vil det være ti milliarder mennesker på jorden, og befolkningsveksten øker presset på vannressursene. Samtidig fører klimaendringene til at havet blir varmere og surere, noe som har store konsekvenser for både naturen og menneskers liv.

Med utgangspunkt i et bredt spekter av problemstillinger inviterer Det Norske Videnskaps-Akademi til tverrfaglig populærvitenskapelig seminar om vann, med fremragende foredragsholdere og forskere. Arrangør er professor Einar Uggerud, og programleder for seminaret er Marina Tofting.

Foredrag:

Innledning ved Einar Uggerud, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Vannsymbolikk i det gamle Midtøsten
Jens E. Braarvig, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Om å fortolke historien i et vannperspektiv
Terje Tvedt, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen og Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Vann og konflikter fra et folkerettslig perspektiv
Julie Gjørtz Howden, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

Hydrosfæren og klimatiske forhold
Lena Merete Tallaksen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

Indre bølger som næringspumpe i havet
John Grue, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Vann, liv og evolusjon
Dag Olav Hessen, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Vanntransport og væskebalanse i kroppen
Erlend A. Nagelhus, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Vannets enestående egenskaper
Anja Røyne, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Vann som motiv og symbol i norsk billedkunst
Frithjof Bringager, tidl. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design