Formiddagsmøte

Jens Esmark og hans veier til istiden

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammenseveien 78, Oslo

Geir Hestmark: «Jens Esmark og hans veier til istiden»

Oppdagelsen av istidene utgjør et av de store gjennombrudd i geovitenskapen, erkjennelsen av at klimaet på jorden har vært gjennom dramatiske endringer. I Norge skyldes denne oppdagelsen Jens Esmark (1762-1839), den første professor i bergvitenskapene ved Universitetet i Oslo, som i april 1824 publiserte en artikkel hvor han presenterte en rekke bevis på at Nordeuropa en gang var blitt dekket med enorme isbreer som hadde gravd ut ut daler og fjorder. Han presenterte også en astronomisk teori for å forklare kulden. Inntil nylig har omstendighetene rundt Esmarks oppdagelse vært mye av et mysterium. 

Høsten 2017 publiserte professor Geir Hestmark den kritikerroste biografien Istidens Oppdager hvor han på grunnlag av nye arkivkilder og feltstudier viser hvordan Esmarks store oppdagelse var et resultat av flere forskningsinteresser som sommeren 1823 konvergerte i visjonen om en enorm istid over Norden. Hestmark er professor ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Institutt for biovitenskap, universitetet i Oslo.