Det Norske Videnskaps-Akademis forskningsetiske utvalg

Når er forskningen uredelig?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammenveien 78

Åpent møte arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis forskningsetiske utvalg 

Bilde
Obligatorisk!

 

Program

17:00 Velkommen

17:05 Innledning ved Professor Margaretha Fahlgren, Uppsala Universitet
17:40 Innledning ved Professor Ole Andreas Rognstad, UiO

18:15 Pause med enkel servering

18:45 Kommentar ved Fagdirektør Kari Bjørke, Kunnskapsdepartementet

19:00 Kommentar ved Seniorrådgiver Annette Birkeland, De nasjonale forskningsetiske komiteene

19:15 Spørsmål og diskusjon

⃰20:00 Slutt

*** 

I Norge har vi i 2017 ny lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). Når er forskning uredelig i henhold til denne loven? Og forstås uredelighet på samme måte i andre land?  
På dette møtet vil professor Margaretha Fahlgren fra Uppsala Universitet  redegjøre for den svenske Oredelighetsutredningen (SOU 2017:10), et arbeid hun ledet. Det blir også innledning ved professor Ole Andreas Rognstad (UiO), som i flere sammenhenger har utredet spørsmålet om plagiatbegrepet i forskningssammenheng. 

Møtet er åpent, men krever påmelding. Påmeldingsfrist: 8. mars

Ved spørsmål, ta kontakt med Gro Havelin på epost gro.havelin@dnva.no