Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsvitenskap

Å se det hele: Ambisjoner i tidlig moderne vitenskap

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien78

Seeing All At Once in Early Modern Science - Forelesning ved professor Lorraine Daston, Max Planck Institute for the History of Science, Berlin

Å se det hele: Ambisjoner i tidlig moderne vitenskap

Historikere som studerer renessansen og tidlig moderne europeisk kunst har lenge bemerket de mangfoldige måtene som tegninger og malerier gir seeren en innblikk i det umulige: Ikke bare avbildninger av mytiske beist som drager og kentaurer, men også mer subtile umuligheter, der kreativiteten til kunstneren appellerer til et ønske om å se bredere, dypere, eller klarere enn det menneskelige syn noen gang kunne.

Denne forelesningen utforsker en slags form for å se det umulige som har vært forsøkt igjen og igjen i 1600- og 1700-talls historie, filosofi, og til og med matematikk: Synoptisk syn, eller å se det hele på en gang. Dette "hele" kunne være de rådende vindene over jordkloden, eller typen plante som fremkommer gjennom mange individuelle arter, eller de skjulte regelmessighetene i været, eller de essensielle trekkene ved statsadministrasjonen. I hver av disse tilfellene må den store mengden informasjon samlet fra mange observatører spredt over århundrer og kontinenter, destilleres til en slags kompakt representasjon: Rapporter fra sjøfolk, fra generasjoner av botanikere, fra nettverk av værobservatører, eller fra endeløse hyllemeter i statsarkiver.

Representasjonen kunne være og var ofte verbal: Et konsist sammendrag, en liste med hovedpunkter, en kort beskrivelse. Men vel så ofte var representasjonen visuell: et synoptisk bilde som gjorde det mulig å se mønstre, essensielle trekk og regulariteter samtidig.

 

Biography
Lorraine Daston (born June 9, 1951 in East Lansing, Michigan) is an American historian of science. Executive director of the Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG) in Berlin, and visiting professor in the Committee on Social Thought at the University of Chicago, she is an authority on early modern European scientific and intellectual history. In 1993, she was named a fellow of the American Academy of Arts and Sciences.

Bilde
Fotograf: Tristan Vostry (© 2016)
Fotograf: Tristan Vostry (© 2016)

Daston divides her year between a nine-month period in Berlin, and a three-month period in Chicago, where she usually teaches a seminar and assists doctoral students. Her Chicago seminars usually take a textualist approach to philosophical, literary, and historical works; at MPIWG she heads the "Ideals and Practices of Rationality" working group, and has concentrated recently on the late-Enlightenment philosophical conceptualization of reason, and the subsequent rise of a rationality based in algorithms and rules. A frequent subject of past inquiry has been the naturalistic fallacy in philosophy and literature, or "the almost irresistible temptation to attempt to extract moral norms from the world of nature."

Daston was appointed the inaugural Humanitas Professor in the History of Ideas at University of Oxford for 2013. She has also held Oxford's Isaiah Berlin Visiting Professorship in Intellectual History. In 2002, she delivered two Tanner Lectures at Harvard University, in which she traced theoretical conceptions of nature in several literary and philosophical works.

ARRANGERES MED ØKONOMISK STØTTE FRA GROSSERER
N. A. STANGS LEGAT