Fellesmøte mellom Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammenseveien 78, Oslo

 

Foredrag av visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

Etter invitasjon.