Formiddagsmøte

Kald fusjon, fleip eller fakta?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Jan Ivar Botnan: Kald fusjon, fleip eller fakta?

Sammendrag
Foredraget vil gjennomgå de mest sentrale eksperimentene som hevdes å ha gitt energiutvikling som ikke kan forklares med vanlige kjemiske reaksjoner. Hypotesen er fremsatt om at det foregår fusjon som i henhold til anerkjent teori, ikke kan foregå under gjeldende betingelser. Et av hovedargumentene mot fusjonhypotesen er at det ikke blir observert gammastråling. Fagfeltet har trukket til seg åpenbart seriøse forskere, men også personer som trolig søker økonomisk vinning med tvilsomme midler og som dermed har styrket kritikken mot forskningen. Temaet har også utløst interessant akademisk arroganse. 


Jan Ivar Botnan er forskningssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt og PhD i fysikk fra NTH/NTNU