Årsmøte på Grand Hotel

For inviterte
Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

 

Alle bes innta sin plasser i god tid før møtet begynner, dørene åpner klokken 17.00. Kun inviterte.

Program
Forskningpolitisk innledning ved preses Ole M. Sejersted.

Utdeling av diplomer til nye medlemmer.

Utdeling av Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag.

Utdeling av Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere.

Kunstneriske innslag ved Marius Roth Christensen

Foredrag ved professor Karl Ove Moene, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Kan sosial trygghet og kapitalistisk dynamikk kombineres?

Bilde
Obligatorisk!
Foto: Francesco Saggio/UiO