Formiddagsmøte

Kunstig intelligens: Allerede for sent å regulere bruken?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi

Einar Duenger Bøhn: Kunstig intelligens: Allerede for sent å regulere bruken?

I dette foredraget vil jeg først forklare hva kunstig intelligens er, for deretter å se på noe av dagens bruk av det, skissere noen farer ved bruken av det, samt hvordan den bruken bør reguleres fremover for å unngå de farene.

Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi ved Universitetet i Agder (UiA), og er på Center for Artificial Intelligence Research (CAIR) ved UiA. Jobber hovedsaklig med kunstig intelligens, etikk, metafysikk, og religionsfilosofi. Fullfører i disse dager en bok om forholdet mellom Gud og matematikk, med tittelen "God and Abstract Objects", som kommer ut på Cambridge University Press i 2019.