Virginia-Nordic Precision Neuroscience II

Åpent
Store auditorium, Rikshospitalet / OUS

 

Konferansen har til formål å styrke samarbeidet mellom USA og Norge og de øvrige land i Norden for å fremme forskning og utvikling innen ‘Precision Neuroscience’, hvor diagnose og behandling av sykdommer i hjernen baserer seg på presis kunnskap om sykdommens og den enkelte pasients egenskaper. 

Selv om overskriften er 'Neuroscience', omfatter konferansen et vidt spektrum av emner som griper inn i hverandre, slik som analgesi, betennelse/antiflogistika, bakteriologi/virologi, genetikk, cellebiologi (herunder autofagi/mitofagi), DNA-skade, energimetabolisme, diabetes, endokrinologi, hjerte-kar-sykdommer, onkologi. Avanserte in vivo avbildingsteknikker hos mennesker er et sentralt tema. VNPN-initiativet vektlegger innovasjon, hvilket innebærer kontakt og dialog med den aktuelle næringen. ​ 

VNPN-konferansen er åpen for alle, og er ideell for forskere og for studenter på master og doktorgradsnivå, og særlig for leger og annet helsepersonell som spesialiserer seg i hjernesykdommer. Konferansen blir åpnet av Rektor ved UiO. Inviterte foredragsholdere er 60 profilerte forskere fra USA, UK, Danmark, Finland, Norge og Sverige, herunder nobelprisvinner Edvard Moser, samt representanter for sykehus, pasientorganisasjoner og industrien.

Det Norske Videnskaps-Akademi er en av bidragsyterne til arrangementet. 

 

Mer info:

www.vnpn.science