Nansen minneforelesning

Første Framferd (1893 - 1896): Mannskapets personlige historier

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Nansen minneforelesning 2018
- og åpning av Akademiets foredragssal

Nansen minneforelesning 2018 markert åpningen av Akademiets foredragssal. Preses, Ole M. Sejersted, åpnet møtet med å fortelle om prosessen rundt renoveringen av rommet. Deretter holdt fagdirketør hos Riksantivaren, Ulf Holmene, et kåseri om husets historie før varaordføreren foretok den offisielle åpningen.

Bilde
Nansen minneforelesning 2018
Minneforelesningen for 2018 ble holdt av direktør ved Frammuseet, Geir O. Kløver. Han snakket om "Første Framferd (1893-1896): Mannskapets personlige historier"

Bilde
Varaordføreren klipper snora
Varaordfører Kamzy Gunaratnam klipper snora og foretar den offisielle åpningen av foredragssalen.

 


Bilde
Nansen minneforelesning 2018

Direktør ved Frammuseet, Geir Olav Kløver:
Første Framferd (1893 - 1896): Mannskapets personlige historier

Fridtjof Nansen
Mange av mannskapet på ekspedisjonen førte dagbok. Hjalmar Johansen og Bernard Nordahl utga bøker med sine versjoner av ferden i 1898. Begge disse er en kraftig redigert versjon av deres originale dagboksnotater, og inneholder ingenting kontroversielt. Nyere biografier om Otto Sverdrup og Henrik Greve Blessing har gitt et godt innblikk i hendelser om bord på Fram, som Nansen ikke inkluderte i sin bok.

De fleste av dagbøkene, loggbøker og protokoller fra Første Fram-ferd er offentlig tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling. Dette inkluderer dagbøkene til Nansen, Sverdrup, Scott-Hansen, Johansen, Nordahl og Amundsen, i tillegg til loggbøker, protokoller for motor og det elektriske anlegg, protokoll for kortspill og 'ledige stunder', samt skipsavisen "Framsjaa". Dagbøkene til Blessing, Juell og Mogstad er i privat eie.

Frammuseet har i snart ti år publisert dagbøker fra nordmenn i polområdene. Disse inkluderer Sydpols-ekspedisjonen, Gjøa-ekspedisjonen, Belgica-ekspedisjonen, samt Kaptein C.A. Larsens dagbok fra den svenske antarktis-ekspedisjonen (1901--03). Nå har tiden kommet til Første Fram-ferd.

Dette foredraget inneholder nye historier og informasjon om Første Fram-ferd, slik mannskapet selv har skrevet de ned. Enkelte myter vil bli bekreftet, andre avvist. I tillegg vil foredraget inkludere informasjon om selve skuta og dens fasiliteter, livet om bord, og mannskapets forhold til hverandre, og ikke minst til Fridtjof Nansen.