Akademimøte

Kinas vekst

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Minnetale over Tore Sivert Thonstad ved Steinar Strøm

Professor Kjetil Storesletten, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo:

 

Bilde
Foto: UiO.
Kjetil Storesletten Foto: UiO

Siden 1970-tallet har Kina gått fra å være et av verdens fattigste land til verdens nest største økonomi. Samtidig har det brede lag av befolkningen blitt løftet ut av ekstrem fattigdom. Dette er det største økonomiske miraklet verden har sett. Hvordan var det mulig å få til en slik forvandling? Det skjedde ved hjelp av reformer på 1980 og 1990-tallet som fremmet produktivitetsvekst i landbruket, investeringer i industrien, omstilling fra statseid til privat industri, kopiering av teknologi fra utlandet og en gradvis overgang til mer avansert industriell produksjon. Kan Kinas vekst fortsette eller vil økonomien stagnere? Det kan være lett for et fattig land å stimulere investeringer og å kopiere (enkel) teknologi fra utlandet når gapet opp til den mest avanserte teknologien er stort. Men når dette gapet krymper, blir det vanskelig å opprettholde veksten ved å bare kopiere fra andre. For Kina vil det derfor bli nødvendig å stimulere egne innovasjoner for å kunne konkurrere med utlandet. Dette er bakgrunnen for Kinas sterke satsing på innovasjonsledet vekst. Men resultatene av denne politikken er blandet og mye tyder på at produktivitetsveksten i industrien, som til nå har vært motoren bak Kinas vekst, er i ferd med å avta. Institusjonelle og politiske reformer kan raskt bli nødvendige for å opprettholde Kinas utvikling.