Heder til arbeid med Science Advice

EASAC årets tenketank:

EASAC har blitt tildelt "Think Tank of the Year 2018" på «Public Affairs Awards Europe», en årlig prisutdeling som anerkjenner de beste bidragene i EU-relaterte spørsmål. Prisen deles ut av PRCA, en britisk PR- og kommunikasjonsorganisasjon som opererer i 67 land. EASAC arbeider med å gi vitenskapelige råd til beslutningstakere. 

Bilde
EASAC årets tenketank 2018.

- Dette er en stor ære for EASAC og en anerkjennelse av innsatsen fra presidiet, rådet, styringspanelene, arbeidsgruppene, akademiene og alle i sekretariatet. Vi arbeider hardt for å gi råd til politiske beslutningstakere, råd som er vitenskapelig basert, sier Christiane Diehl i EASAC.

Det Norske Videnskaps-Akademi har over flere år bidratt til ekspertgruppene. Fra 2018 har Akademiet ansatt en administrativ medarbeider i Brussel, Helene Rønning. Stilingen er finansiert over statsbudsjettet. Akademiet har også oprettet et eget utvalg for "science advice", utvalget ledes av Rolf Reed. 

Akademiet har i de siste årene hatt flere møter om "science advice", som en del av Akademiets strategiske mål om å være en viktig kunnskapsformidler i det norske samfunnet.

Arbeidet i EASAC inkluderer:

- vitenskapelige aspekter knyttet til politiske spørsmål.

- vurderinger og råd i arbeidet med politiske dokumenter.

- arbeidsgrupper som identifiserer vitenskapelige tenkning.

- faggrupper knyttet til miljø, energi og biologi.

- uttalelser i aktuelle spørsmål.

- korte sammendrag av rapporter beregnet på et større publikum.