Akademimøte i Bergen

Forskeren ved pasientens side

Åpent
Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen

Minnetale over Kjell Raaheim ved Tore Helstrup

Professor Jan Haavik og professor Per Eystein Lønning holder foredrag over en felles tittel:

Forskeren ved pasientens side: Erfaringer fra forskning i molekylærbiologi og basalfag i kombinasjon med kliniske studier

 

Sammendrag
Rollen som lege og kreftforsker byr på langt større utfordringer i dag enn for bare få år siden. På den ene siden har samfunnet en berettiget forventning rundt åpen kommunikasjon av resultater. På den andre siden fører medie-oppslag ofte til premature forventninger om implementering av behandling, og innen et offentlig helsevesen er overordnede prioriteringer en nødvendighet. For kreftforskeren og den behandlende lege stiller dette store krav til hvorledes problemstillinger rundt utprøvende behandling kommuniseres overfor den enkelte pasient.

Samtidig møter forskeren et mer og mer komplisert regelverk med ulike instanser å forholde seg til. Spesielt i forbindelse med forskning som omfatter genomiske undersøkelser er det ulike oppfatninger og vanskelige grenseoppganger, der man som forsker kan oppleve at leger og pasienter står på en side mens jurister og enkelte represntanter for etiske miljøer inntar en mer restriktiv holdning.