Nye klimakrav i skipsfarten – hvilke teknologier blir rådende?

Åpent
Det Norske Vitenskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

International Maritime Organization (IMO) har vedtatt at miljøutslippene fra shipping skal halveres innen 2050. Norsk maritim næring har lenge forstått betydningen av grønn konkurransekraft, men hvilke teknologier peker seg ut i det grønne skiftet – og hvorfor?

 

Bilde
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com

 

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) inviterer i samarbeid med DNV GL til et gratis miniseminar om nye energiformer i fremtidig skipsfart. På seminaret vil flere aktører legge frem sine vurderinger og erfaringer med ulike energibærere som er aktuelle for skip. DNV GL, som har hatt hovedansvaret for seminaret, har en sterk internasjonal posisjon innen dette temaet.

 

Program

15:00 Velkommen til seminaret
ved NTVA

15:05 IMO 2050: Hva er vedtatt og hva er alternativene? Prognoser for internasjonal utvikling innen energiområdet
ved DNV GL

15:25 LNG som energikilde

15:40 Batteridrift av skip
ved Egil Mollestad, CTO, ZEM

15:55 Hydrogen som energibærer
ved Tomas Tronstad, CEO, Hyon

16:25 Paneldiskusjon rundt fremtidig rolle for de ulike teknologier

16:55 Avslutning

17:00 Enkel servering og mingling

 

Praktisk informasjon

Tid: 14. november kl.15:00-17:00

Sted: Det Norske Vitenskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

 

Møtet er åpent for alle interesserte, men på grunn av serveringen ber vi om påmelding til post@ntva.no innen mandag 12. november.

Velkommen!