Temamøte om fusjoner og rolleforvirring:

Om ti år har vi kun universiteter i Norge

Åpent
Akademiet, Drammensveien 78

Etter ti år kan Stjernøutvalget se et stort gjennomslag for sine forslag. I dag har Norge 10 universiteter. Steinar Stjernø tror det ikke vil være noen enkeltstående statlige høyskoler igjen om nye ti år. Akademiet inviterer til temamøte om rapporten 6. desember.

Stjernøutvalget som ble satt ned av den rødgrønne-regjeringen i 2008 og foreslo å slå sammen universiteter og høyskoler til 8 – 10 landsdelsuniversiteter.

Høyres slo den gang fast at større institusjoner ikke var løsningen på utfordringen, noe de ledende institusjonene i sektoren støttet. Siden har Høyre sittet i førersetet for å få til fusjoner med det mål å få til «robuste enheter».

Bilde
Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Khrono
Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Khrono

 

 

 

 

 

 

 

- Jeg er fornøyd med gjennomslaget vi fikk, men det tok tid før det kom i gang og det måtte et regjeringsskifte til, sier Steinar Stjernø i dag. Torsdag 6. desember klokken 1800 holder han innledning i Vitenskapsakademiet om temaet.

- Den største overraskelsen var fusjonen som NTNU satte i gang. Å innlemme høyskoler i Gjøvik og i Ålesund var et djervt grep av rektor Gunnar Bovim, sier Stjernø.

Han er ikke enig i at kvaliteten på de nye universitetene er svekket. Han mener det er heller motsatt, men at det vet vi for lite om.

-Det vi vet er at kvaliteten på mange av høyskolene og ved mange profesjonsutdanninger varierte. Vi foreslo en handlingsplan for å heve kvaliteten der det fulgte med 50 millioner kroner, men det ønsket ikke daværende statsråd Torbjørn Røe Isaksen å følge opp.   

- Institusjonene mangler et opplegg for å få studentene til å bruke tid på studiene. Det kan være mange grunner til det, men det er langt igjen til at studenter bruker en full arbeidsuke på studier, sier Stjernø.

Han frykter heller ikke at jakten på universitetsrangeringer preger universitetene. Det er kun de gamle store som UiO, UiB og NTNU som bryr seg om de internasjonale rangeringene, sier Stjernø.

Etter hans innledning vil det være en panelsamtale mellom Gunnar Bovim (rektor NTNU), Nina Sandberg (stortingsrepresentant AP, medlem av Utdannings- og forskningskomiteen), Kenneth Ruud (prorektor for forskning og utvikling, UiT), Bjørn Stensaker (professor, Institutt for pedagogikk, UiO) Petter Aasen (rektor, Universitetet i Sørøst-Norge) i tillegg til Steinar Stjernø.