Julemøte

Fusjoner og rolleforvirring blant norske universiteter, høyskoler og institutter

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

 

Forfatter Arild Stubhaug blir tildelt Brøggermedaljen for sin innsats for norsk matematisk forskning og opprettelsen av Abelprisen i matematikk.

Brøggermedaljen ble innstiftet av Akademiet i 1978 til minne om Waldemar Christofer Brøgger. Medaljen utdeles til personer som ved «organisasjonsvirksomhet, økonomitiltak eller på annen måte har gjort en særlig verdifull innsats for bedring av norsk vitenskaps kår».

Brøggermedaljen er tidligere utdelt til Olaf M. Devik, Arve Johnsen, Tormod Hermansen og Trond Mohn. Selve medaljen er laget av medaljør Emma Matthiasen for Nansenfondet.

Temamøte

Fusjoner og rolleforvirring blant norske universiteter, høyskoler og institutter

I regi av Det Norske Videnskaps-Akademis forskningspolitisk utvalg 

Mange nye universiteter fulgte i Stjernøutvalgets kjølvann, og gamle institusjoner endret karakter. Har universitetene mistet sitt særpreg, sine kvaliteter og blitt mer utydelige? Er jakten på universitetsrangeringer og studenter blitt det viktigste?

I anledning av tiårsjubileet for Stjernøutvalget, holder Steinar Stjernø et innledningsforedrag om hvordan han ser på utviklingen i strukturen i høyere utdanning og forskning fra 2008 fram til i dag, med utgangspunkt i situasjonen slik NOU-2008:3-utvalget så den, på bakgrunn av det utvalget foreslo, og på bakgrunn av hvordan det er blitt eller ser ut til å bli.

Etter foredraget blir det en panelsamtale mellom Gunnar Bovim (rektor NTNU), Nina Sandberg (stortingsrepresentant, medlem av Utdannings- og forskningskomiteen), Kenneth Ruud (prorektor for forskning og utvikling, UiT), Bjørn Stensaker (professor, Institutt for pedagogikk, UiO) Petter Aasen (rektor, Universitetet i Sørøst-Norge) i tillegg til Steinar Stjernø.

Steinar Stjernø er professor emeritus.