Nansenfondet søker stipendmottakere

Nansenfondet og de dermed forbundne fond tar i mot søknader fram til 15. januar 2019. Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. 

I samsvar med de enkelte fonds statutter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse. Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter søknad.

Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe. Bare unntaksvis vil søknader fra masterstudenter og stipendiater bli tilgodesett.

Det kan søkes i perioden 1. desember 2018 til 15. januar 2019.

Alle må søke elektronisk. Søknadsbehandlingen administreres av Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo:

https://unifor.no/stiftelser/fridtjof-nansens-fond-til-videnskabens-fremme/

Søknadsveiledning for Nansenfondet og de dermed forbundne fond:
https://unifor.no/wp-content/uploads/2018/09/2019-veiledning-nansenfondet-og-de-dermed-forbundne-fond.pdf