Formiddagsmøte

Den spanske tragedien

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved Bernt Hagtvet

Bernt Hagtvet er en norsk statsviter, skribent og debattant. Hagtvet er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er ekspert på ekstreme politiske bevegelser, demokrati- og menneskerettsstudier samt folkemordsstudier. Han har blitt beskrevet som «Norges fremste ekspert på totalitære regimer og tankegods i det 20. århundret.

Den spanske tragedien
1. april er det 80 år siden Franco seiret i den spanske borgerkrigen. Innpå tre år varte konflikten; omkring en halv million mennesker ble drept, enten ved frontene eller utenomrettslig. Francos hevn var forferdelig. Det er historikere som mener Franco tok livet av mellom 20 og 50 000 personer fram til 1945. Borgerkrigen var den dypeste konflikten mellom de to verdenskrigene. Hvem var Franco? Hva bestod hans allianse av? Hvorfor falt Republikken? Hvorfor ble krigen så grusom? Hva skjer nå med Francos levninger i De dødes dal?

Det er noen av de spørsmål Bernt Hagtvet vil ta opp. Hans far, Johannes Hagtvet (1904-88), var som 32-åring lege ved det svensk-norske sykehuset I Alcoy, som ble etablert med innsamlede midler fra Den norske Spania-komiteen. Sønnen har redigert et utvalg av hans artikler om behandlingen av de sårede og livet i byen. Disse vil være tilgjengelige etter foredraget.