Formiddagsmøte

Politisk ekstremisme – en trussel mot det norske demokratiet i dag?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Øystein Sørensen

Øystein Sørensen, professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo. De siste årene har han arbeidet mye med totalitære ideologier. Høsten 2018 publiserte han boken Det norske demokratiet og dets fiender 1918-2018 sammen med Nikolai Brandal.

Politisk ekstremisme – en trussel mot det norske demokratiet i dag? 
Hvordan skal demokratier håndtere antidemokratiske bevegelser?Politisk ekstremisme – en trussel mot det norske demokratiet i dag? Dette er et problem like gammelt som demokratiene selv, og stadig aktuelt. I Norge har det mest spektakulære angrepet på demokratiet i moderne tid naturligvis vært Anders Behring Breiviks terroraksjon 22. juli 2011. Men i økende grad har man også sett antidemokratiske islamistiske strømninger, og den siste tiden har vi også sett en viss vilje til voldsbruk i enkelte små venstreekstreme grupper.

Begrepet politisk ekstremisme må avgrenses. Politisk begrunnede terroraksjoner er åpenbart uttrykk for en slik ekstremisme, men er det også fruktbart å snakke om ikke-voldelige former? Hva slags politiske bevegelser og ideologiske holdninger er det i så fall snakk om i dagens Norge? Hvordan har den demokratiske staten og andre demokratiske krefter reagert på dem, og hvordan bør man reagere?
På dette området har vi historiske erfaringer, også fra Norge. Spesielt er mellomkrigstiden en periode som peker seg ut.