Formiddagsmøte

Dagligliv i romertidens Egypt

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved Jens Mangerud

Jens Mangerud  som nylig disputerte på avhandlingen New Perspectives on Life in Roman Egypt from the Oslo Papyrus Collection er fagreferent for gresk og latin ved Universitetsbiblioteket i Oslo og bestyrer av bibliotekets papyrussamling.

Historien skrives av seierherrene, sies det. De antikke historieskriverne, som sammen med arkeologiske funn danner grunnlaget for vår kunnskap om antikken, må også antas å være farget av sin samtid og sine oppdragsgiveres interesser. Når det gjelder Egypts historie fra Alexander den stores erobring i 332 f.Kr. til arabernes erobring i 641 e.Kr., kan de tradisjonelle kildene imidlertid suppleres av hundretusener av papyrusdokumenter som er bevart frem til vår tid takket være det tørre klimaet. Disse dokumentene var ikke skrevet med tanke på ettertiden og gir derfor et unikt usminket bilde av et antikt samfunn. Godt og vel 2000 fragmenter har funnet veien til Oslo og utgjør Universitetsbibliotekets papyrussamling. Disse inkluderer, ved siden av et mindre antall litterære tekstfragmenter, dokumenter av alle typer: kontrakter, kvitteringer, petisjoner, lister, notater, personlige brev osv. En stor del av Oslo-samlingen er fortsatt upublisert. Jeg vil presentere et utvalg nye dokumenter som daterer seg fra de tre første århundrene e.Kr., altså perioden hvor Egypt var en provins under keiseren i Roma. Dokumentene er skrevet langt fra maktens sentrum og gir innsikt i religiøse, økonomiske og sosiale forhold av lokal karakter. Like fullt speiler de også Romerriket som helhet og kan bidra til å trekke de større linjene i antikkens historie.