EAT-Lancet-rapporten på norsk

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo.

Da Gunhild Stordalen lanserte EAT-Lancet-rapporten i januar 2019, fikk den stor oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. På dette møtet, i samarbeid med EAT, ønsker Det Norske Videnskaps-Akademiet å se nærmere på hva funnene i rapporten betyr for Norge. 

Rapporten ser nærmere på hva som kreves for å oppnå sunne kosthold fra bærekraftig matproduksjon, og den har fått stor oppmerksomhet. Den var blant annet hovedoppslag på BBC World. På norske MatPrat svarte norsk kjøttindustri med artikkelen "Derfor er norsk kjøtt bærekraftig"

EAT-Lancet-rapporten i et norsk folkehelseperspektiv:

  • Hvordan kan Norge møte målene som er satt i rapporten?
  • Hva er rammeverkene for nasjonale matsystemer, politikk og handel?
  • Hvilken rolle har tverrfaglig forskning når det gjelder å adressere komplekse globale problemstillinger?
  • Hvordan kan denne type forskning få gjennomslagskraft?
Bilde
Dr. Gunnhild Stordalen presenterer EAT-Lancet-rapporten i aulaen i Oslo 17. januar 2019.
Dr. Gunnhild Stordalen presenterer EAT-Lancet-rapporten i aulaen i Oslo 17. januar 2019.

Følgende vil holde foredrag:

  • Dr. Gunhild A. Stordalen, grunnlegger og styreleder, EAT: EAT-Lancet-rapportens bakgrunn
  • Dr. Line Gordon, direktør Stockholm Resilience Centre: EAT-Lancet: metode, konklusjoner og synteseforskning
  • Dag O. Hessen, professor Universitetet i Oslo: Realismen i og nødvendigheten av synteseforskning av den typen som er presentert i EAT-Lancet-kommisjonens rapport for å få en forståelse av retningen planeten må ta
  • Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet: EAT-Lancet-rapporten i et folkehelseperspektiv. 
  • Odd Magne Harstad, professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: Konsekvensene av et norsk EAT-scenario for norsk landbasert matproduksjon
  • Forsker Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet, leder av Akademiets komité for geomedisin - mat, miljø, helse: Tverrfaglig arbeid innen mat, miljø og helse i Akademiet

Vi åpner for spørsmål fra salen under den siste delen av programmet.

 

Sted:     Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Dag:      Onsdag 13. mars

Tid:        17:00-19:30, dørene åpner kl 16:00

 

Arrangementet er fulltegnet.