Fagsymposium om biodiversitet

Åpent
Det Norske Vitenskaps-Akademi, Drammensveien 78

Velkommen til fagsymposium med Det Norske Videnskaps-Akademi, Forskningsrådet og Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Se opptaket av fagsymposiet nederst i denne saken.

Bilde
Hovedtaler Charles Godfray. Foto: Oxford Martin School.
Hovedtaler Charles Godfray. Foto: Oxford Martin School.

Forskning viser at det biologiske mangfoldet spiller avgjørende roller for helsen vår, for global mat- og vannsikkerhet og for vår evne til å redusere og tilpasse oss klimaendringene. Vi har i løpet av de siste 50 år sett en dramatisk reduksjon i populasjoner av flere dyre og plantearter. Samtidig blir vi stadig flere som skal dele de samme ressursene. Hvordan balanserer produksjonen av økosystemtjenester og bruk av landarealer i vårt eget land, kravene som følger av en bærekraftig forvaltning av det biologiske mangfoldet?

Dette spørsmålet tar vi opp sett fra fiskeri og havbruk, olje- og gassutvinningen, landbruk og skogbruk, og i lys av utviklingen i bosetningsmønster, samferdsel og annen infrastruktur. Er lovgivningen hensiktsmessig på området?

Etter foredragene blir det paneldiskusjon med tema «er det sammenheng mellom kunnskap og politikkutøvelse i biodiversitetsspørsmålet?»

 

Program

15.00     Keynote, Charles Godfray, Oxford University

15.25     Olje og gass, Bjørn Otto Sverdrup, Equinor

15.40     Fiskeri og havbruk, Geir Huse, 
              Havforskningsinstituttet

16.10     Naturmangfold i jord- og skogbruksområder:     
               Endringer og velferdseffekter, Kristin Magnussen,
               MENON Economics

16.25     Biologisk mangfold i Norge, utviklingstrender og
              trusler. Signe Nybø, NINA

16.40     Biologisk mangfold Norge i lys av utviklingen av
              infrastruktur.  Audun Ruud, NINA

16.55     Pause

17.25     Lovgivningens betydning for forvaltningen av
              biologisk mangfold, Inge Lorange Backer

17.40     Paneldiskusjon


              Norge har signert FN’s konvensjon om Biologisk mangfold
              (Aichi-målene) og gjennom dette forpliktet seg til å stanse
              tapet av biologisk mangfold og sikre robuste økosystemer
              innen 2020.

              Norske politikere har erklært at Norge skal innta en 
              lederrolle for å få på plass en ny og sterkere avtale i Beijing
              2020.  Men i hvilken grad overholder Norge sine nåværende
              internasjonale forpliktelser i forhold til Biologisk mangfold,
              og hva bør prioriteringene være frem mot 2020 og videre?

             Paneldeltakere:

    • Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister   
    • Bård Vegar Solhjell, generalsekretær, WWF Verdens naturfond 
    • Bjørn Otto Sverdrup,  bærekraftsdirektør, Equinor
    • Kristin Magnussen, partner, MENON Economics           

18.45    Oppsummering

19.00    Slutt

 

For mer informasjon om arrangementet, kontakt prosjektleder Pål Pettersen, pal.pettersen@dnva.no / 415 109 74.

Del 1:

Del 2: