Nye medlemmer innvalgt i Akademiet

Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Innvalget for 2023 ble formelt godkjent på medlemsmøtet i Akademiet 16. mars. Det ble innvalgt 13 norske og 3 utenlandske medlemmer.

Bilde
Akademiets nye medlemmer 2023

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Norske medlemmer

 • Holst, Bodil, Universitetet i Bergen
 • Renard, François, Universitetet i Oslo
 • Helland, Åslaug, Universitetet i Oslo/Radiumhospitalet
 • Hopperstad, Odd Sture, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet


Utenlandske medlemmer

 • Xia, Jun, Wuhan University, Kina
 • Li, Peifeng, Qingdao University, Kina


Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap

Norske medlemmer

 • Brautaset, Camilla, Universitetet i Bergen
 • Asdal, Kristin, Universitetet i Oslo
 • Hoëm, Ingjerd, Universitetet i Oslo
 • Røyneland, Unn, Universitetet i Oslo
 • Fredriksen, Halvard Haukeland, Universitetet i Bergen
 • Hovi, Jon, Universitetet i Oslo
 • Mehlum, Halvor, Universitetet i Oslo
 • Trondal, Jarle, Universitetet i Agder
 • Stordalen, Terje, Universitetet i Oslo


Utenlandske medlemmer

 • Meretoja, Hanna, University of Turku, Finland