Vinnerne er kåret

Fridtjof Nansens belønning

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er tildelt Trygve Ulf Helgaker for fremragende forskning innen teoretisk kjemi. Marta Bivand Erdal og Dennis Gerhard Meier mottar Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. 

Bilde
Trygve Ulf Helgaker
Trygve Ulf Helgaker

Styret for Fridtjof Nansens Fond til Videnskapens Fremme besluttet på sitt styremøte 28. mars 2019 å tildele Trygve Ulf Helgaker Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for år 2019 innen realfag og medisin.

Flott anerkjennelse av teoretisk kjemi
Professor Trygve Ulf Helgaker er ansatt ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han får prisen for fremragende forskning innen teoretisk kjemi.Trygve Ulf Helgaker sier til Akademiet at han er beæret for prisen, og at den samtidig er en flott anerkjennelse av teoretisk kjemi som et viktig fagområde i Norge.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsfag for år 2019 går til Marta Bivand Erdal. Hun får belønningen for fremragende forskning innen internasjonal migrasjon. Marta Bivand Erdal forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin for år 2019 går til Dennis Gerhard Meier. Han får belønningen for fremragende forskning innen materialfysikk. Dennis Gerhard Meier er professor ved Institutt for materialteknologi ved NTNU.

En motivasjon for videre forskningsinnsats
- Dette var uventet, men veldig gøy, sier Marta Bivand Erdal.

- Min forskning dreier seg om internasjonal migrasjon, og følger av internasjonal migrasjon for enkeltmennesker og for samfunn, og da er det selvfølgelig spesielt med en belønning oppkalt etter Fridtjof Nansen, med tanke på hans innsats i mellomkrigsstiden med "Nansen-passet" for statsløse flyktninger. Gitt detbattklimaet om migrasjon og migrasjonsrelatert mangfold idag, internasjonalt vel så mye som her i Norge, tenker jeg at det er utrolig fint med litt oppmerksomhet rundt solid og troverdig forskning om internasjonal migrasjon, som det jo finnes mye av. En slik anerkjennelse er helt klart også en motivasjon for videre forskningsinnsats innen dette feltet for min egen del.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning
Belønningen deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte 3. mai 2019. Belønningen tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen skal gå til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.

Belønningen består av 300.000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora & samfunnsfag og realfag & medisin. 

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut i begge klasser (realfag & medisin og humaniora & samfunnsfag). Den består av 75 000 kroner og et diplom. Belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. 

Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Øyvind Østerud, Universitetet i Oslo, som deler ut prisene.